Начало | Декларация за поверителност

Декларация за поверителност


Rogé Cavaillès уважава правото Ви на защита на личните данни в онлайн пространството, когато посещавате уебсайтове ни и комуникирате дигитално с нас.  
Прилагаме всички необходими мерки и правим всичко необходимо, за да гарантираме сигурността на предоставените лични данни.
В Декларацията за поверителност са посoчени методите за обработка на данните, които Rogé Cavaillès използва по отношение на интернет и други цифрови комуникационни мрежи.
Ако имате въпроси относно личните си данни или нашите методи, моля, свържете се с Rogé Cavaillès на адреса, посочен във въпрос 5. 

1- Какви лични данни събира Rogé Cavaillès на уебсайта си и какви методи използва за целта?

Събираме единствено личната информация, която желаете да споделите, за да предлагаме и подобряваме нашите услуги. 
Събираме пряка лична информация, като името, датата на раждане и имейл адреса Ви, както и непряка информация, като „бисквитки“ и информация за връзката и системата. 
Уверяваме Ви, че Rogé Cavaillès прилага всички необходими мерки, за да предпази поверителността и да защити личните данни, които споделяте с нас. 

2- Как Rogé Cavaillès защитава личната ми информация?

Rogé Cavaillès прилага всички необходими мерки, за да запази поверителността и да защити личната Ви информация. До личните Ви данни имат достъп само упълномощени служители на Роже Кавайе, упълномощени служители на трети страни (извън Rogé Cavaillès, т.е. доставчик на услуги) и упълномощени служители на бизнес партньорите ни (които са подписали договори за опазване на поверителността на информацията). Всички служители на Rogé Cavaillès и на трети страни са обект на тази Декларация за поверителност.

3- За какво използва Rogé Cavaillès личната ми информация?

Личната Ви информация ще се използва само за целта, за която е предоставена на Rogé Cavaillès. Ще се използва за управление и поддръжка на качеството на услугата, получаване на отзиви за услугата и предотвратяване на нарушение на разпоредби за сигурност, закони или договорни споразумения. 

4- С кого Rogé Cavaillès споделя личната ми информация и защо? 

​​​​​​​Rogé Cavaillès няма да споделя личната Ви информация с трети страни, които възнамеряват да я използват за директен маркетинг, освен ако не сме получили специално разрешение от Вас.  

5- Как мога да видя, проверя, променя или изтрия споделената от мен с Rogé Cavaillès лична информация? 

Съгласно френския закон за защита на данните и опазване на информацията от 6 януари 1978 г., изменен през 2004 г., имате право на достъп и коригиране на информацията за Вас. Можете да упражните това право по всяко време, като изпратите писмо на:  
Rogé Cavaillès S.A.S. 
Immeuble le Doublon – Bât A, 11 avenue Dubonnet 92407 Courbevoie cedex, Франция.

6- Колко дълго Rogé Cavaillès съхранява личната ми информация?

​​​​​​​Rogé Cavaillès съхранява информацията, която предоставяте чрез този уебсайт, във вътрешни бази данни, като напр. база данни за маркетинг и връзки с клиенти. Rogé Cavaillès ще съхранява личната Ви информация в продължение на разумно необходимия период, в който можем да отговаряме на въпроси или да разрешаваме проблеми, да предложим нови услуги, да подобрим услугите и да спазваме цялото приложимо законодателство. Може да запазим информацията Ви в продължение на разумно необходим период, след като вече не използвате услугите на Rogé Cavaillès и настоящия уебсайт. След изтичане на този период данните ще бъдат изтрити от всички системи на марката. 
Запомнете, че по всяко време имате право да изискате изтриване на предоставената от Вас информация. Моля, вижте въпрос 5:  „Как мога да видя, проверя, променя или изтрия споделената от мен с Rogé Cavaillès лична информация?“

7- Може ли Rogé Cavaillès да прави промени в настоящата Декларация за поверителност? 

​​​​​​​Rogé Cavaillès периодично ще актуализира и коригира настоящата Декларация за поверителност. Моля, проверявайте я периодично, за да се запознавате с извършените промени и да прецените дали Ви засягат.   
Правила за „бисквитки“
Използваме „бисквитки“ за подобряване на уебсайта и практическата работа на потребителите. Като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с правилата ни за „бисквитки“.
 
Научете повече и настройте „бисквитките“.